Medisch Centrum met 22 appartementen Someren -

Ingebed tussen kerk, verzorgingshuis en overige appartementencomplexen was een zorgvuldige stedebouwkundige oplossing de kern van het ontwerp.
Hiervoor is dit gebouw destijds genomineerd voor de Welstandsprijs Noord Brabant.
Overige uitgangspunten waren: toegankelijkheid, multifunctionalieit, openheid en privacy van bezoekers.